aparatura laboratoryjna

Nowoczesne metody badawcze i ich powszechne stosowanie to kwestia bardzo istotna w laboratoriach. szybkość i dokładność wykonywanych analiz ma duże znaczenie, nie dziwi więc fakt że aparatura laboratoryjna wybierana jest tak, aby dawać właściwe wyniki i zapewniać wykonanie badań w sposób zgodny z oczekiwaniami.

Na to, że aparatura laboratoryjna działa w taki właśnie sposób wpływ mają nowoczesne technologie, których rozwój w ostatnich latach jest bardzo szybki. Dzięki temu nie tylko powstaje wiele nowych urządzeń, ale również wiele z tych, które znane są od lat jest unowocześnianych i umożliwia dokonywanie znacznie bardziej dokładnych analiz.

Gdzie wykorzystywana jest spektroskopia Ramana?

Spektrometr Ramana to jedno z tych urządzeń laboratoryjnych, które mają niezwykle szeroki zakres zastosowania. Umożliwia bezproblemowe wykonanie analiz, obecnie również poza laboratorium dzięki temu, że spektrometry dostępne są również w wersji urządzeń przenośnych. Spektroskopia Ramana to obserwacja tak zwanych widm Ramana, które powstają na podstawie obserwacji ruchu cząsteczek, pobudzonych do tego przez odpowiednie źródło. Coraz częściej jako źródło wzbudzenia stosuje się lasery, które nie tylko zapewniają możliwość uzyskania bardzo dokładnych analiz ale również są bezpieczne zarówno dla badanego materiału jak też dla osób wykonujących badanie. Lasery stosuje się zarówno w urządzeniach przenośnych jak też tych, które wykorzystywane są stacjonarnie w laboratoriach.

Jakie materiały bada się metodą Ramana?

Metoda Ramana to doskonały sposób na badanie wielu substancji. Można określić przede wszystkim zawartość różnych substancji w badanej próbce, dlatego doskonale nadaje się na przykład do wykrywania narkotyków czy na przykład substancji wybuchowych. Powszechnie stosowana jest w przemyśle chemicznym czy farmaceutycznym, ze względu na możliwość wykrycia różnorodnych substancji chemicznych i określenia ich dokładnego składu. Bardzo dobrze również sprawdza się w sytuacji, gdy chodzi o określenie czystości kamieni szlachetnych, ze względu na to, że nie powoduje ich uszkodzeń dając jednocześnie możliwość bardzo dokładnej ich analizy. Nowoczesne spektrometry są urządzeniami dość łatwymi w obsłudze, co powoduje że nie ma większego problemu z ich obsługą.

Dlatego rośnie ich powszechność, jeśli chodzi o wykorzystywanie na przykład przez organy ścigania i wykonywanie analiz na przykład na miejscu przestępstwa. Możliwość szybkiego wykonania analiz sprawia, że ceny takich analiz z każdym rokiem stają się coraz bardziej atrakcyjne.