transprot zwłok

Śmierć bliskiej osoby to zawsze ciężkie przeżycie dla rodziny. Tym bardziej jeśli nastąpiła ona, gdy ta osoba przebywała za granicą.

Osoby, które stają przed koniecznością sprowadzenia zwłok swoich bliskich zza granicy, mają dwie możliwości do wyboru. Pierwsza, prostsza, to scedowanie wszystkich obowiązków na firmę pogrzebową, która urządza nie tylko kremacje zwłok Kraków (np. Epitafium), ale także przygotowuje formalności związane ze śmiercią. Musimy wydać takiej firmie upoważnienie do działania w naszym imieniu, bowiem istnieją takie czynności, które może wykonać jedynie rodzina zmarłego. Problem znika, jeśli firma pogrzebowa ma upoważnienie na sprowadzanie zwłok (więcej na epitafium-przewozy.pl).

Jeśli jednak zechcemy wszystkich formalności, a także transportu dopilnować samodzielnie, wówczas musimy przygotować się na długą przeprawę, bo niestety transport zwłok z zagranicy nie jest prosty formalnie. Zwłoki do kraju może ściągnąć najbliższa rodzina zmarłego, czyli nie tylko mąż lub żona albo dziecko lub rodzic, ale także stryjkowie, wujkowie, rodzeństwo, a także babcia czy pradziadek.

Aby sprowadzić zwłoki do Polski, musimy udać się do urzędu miasta lub do gminy, w której zameldowany był zmarły i poprosić na piśmie o możliwość sprowadzenia owych zwłok. Konieczne jest wskazanie środka transportu, w którym odbędzie się sprowadzanie zwłok. Trzeba też podać dokładny adres ostatniego zamieszkania, jak i numer i serię dowodu osobistego naszego bliskiego. To wszystko może być problematyczne dla osób przebywających z dala od bliskiego, którzy w dodatku nie mieli z nim ostatnio kontaktu.