usługi wysokościowe

Praca na wysokości wiąże się z ogromnym ryzykiem. Niebezpieczeństwo upadku z wysokości to jedna z przesłanek, która zadecydowała o zaklasyfikowaniu tej pracy do szczególnie niebezpiecznej.
Usługi wysokościowe wykonywane są każdego dnia. Najczęściej prace te związane są z budownictwem oraz alpinizmem przemysłowym.
Alpinizm przemysłowy (Rock Master) związany jest z pracami na bardzo dużych wysokościach. Prace alpinistów przemysłowych związane są w głównej mierze z wieszaniem plakatów reklamowych, myciem okien wieżowców, konserwacją linii telekomunikacyjnych i innych. Praca alpinisty przemysłowego niewątpliwie jest pracą  wymagającą ogromnej uwagi i precyzji.
Pracownicy wykonujący prace na wysokości są odpowiednio zabezpieczani, tak by w razie zachwiania równowagi mogli być bezpieczni.
Wszystkie prace na wysokości wymagają odpowiednich ( to znaczy sprawnych i certyfikowanych) środków ochronnych. W pracy alpinisty przemysłowego szczególne znaczenie mają szelki bezpieczeństwa, liny oraz kask. Nie należy jednak zapominać, że pracownicy wyposażeni są także w specjalny strój roboczy, obuwie oraz rękawice. Strój ten jest niezwykle ważny ze względu na warunki w jakich praca jest wykonywana. Pracownicy narażeni są na zmienne warunki pogodowe, które niejednokrotnie przeszkadzają w wykonywaniu usług alpinistycznych. Warunki atmosferyczne są tutaj niewątpliwie czynnikiem uciążliwym.